Вплив споживача на систему масової комунікації

Вплив споживача на систему масової комунікації

Або як формувати порядок денний в окремо взятій галактиці.

В період розквіту засобів масової інформації побутує думка, що медіа відіграють значну, якщо не найзначнішу роль у формуванні людини як особистості та як частинки соціуму. Проте, основний регулятор інформаційних потоків, які впливають на розвиток людини може бути набагато ближчим до самої людини аніж паперові видання, сторінки в Інтернеті, телеканали чи радіо.

Масова інформація є чудовим інструментом для визначення “порядку денного” в побутових та професійних дискусіях. Сам факт появи інформації, її характер, емоційні та фактажні складові — все це визначає ефект, який отримає кінцевий споживач. Цим інструментом послуговуються коли потрібно привернути чи відвернути увагу від певних подій, перевірити реакцію суспільства на очікувані зміни, змінити образ у масовій та індивідуальній свідомості стосовно певних об’єктів чи явищ. Та й навіть без визначеного умислу інформація в будь-якому випадку залишає свій слід в думках та ідеях кінцевого споживача.

Вітчизняний професор Володимир Різун у посібнику з теорії масової комунікації пише, що “масова комунікації не стільки процес спілкування з масами, скільки процес масифікації людей, тобто процес створення маси через підключення індивідів до масової свідомості”. І не важливо, чи сприймає споживач інформацію чи свідомо уникає її. Вплив, а, відповідно, масифікація, починається в той момент, коли інформації стає доступною. Реакція споживача — є результатом її впливу. Уникнення чи відмова від сприйняття — це теж реакція.

Проте, одна і та ж публікація може викликати різну реакцію в двох читачів. Читач А стане в захваті від описаної події. Натомість читачу Б вона буде не цікавою з негативним забарвленням. Після кількох схожих повідомлень читач А продовжуватиме отримувати послуги від цього ресурсу, а ось читач Б, найімовірніше, піде шукати інший, контент, який задовольнятиме його потребам. І навіть якщо новий та старий ресурси висвітлюватимуть одну і ту ж подію, шляхи їх висвітлення будуть різними і по різному впливатимуть на споживачів.

Процес пошуку таких постачальників інформації є перманентним для кожного дорослого індивіда і став можливим саме в епоху стрімкого розвитку медіа та появи мережі Інтернет. Завдяки цим факторам пересічний споживач продукції ЗМІ має доступ до широкого кола джерел інформації і може самостійно формували власну стрічку повідомлень. Умовний процес створення такої стрічки може відбуватись і не свідомо, проте, як і процес масифікації, триває не залежно від волі споживача масової інформації.

Саме тому сьогодні складно визначати ЗМІ, як односторонніх законодавців порядку денного своєї аудиторії. Поруч з медіа, які впливають на споживачів інформації через саму інформації та методи її подачі, споживач формує власний порядок через диверсифікацію чи підбір джерел контенту.